Vraag 1
Heeft u het aanslagbiljet al betaald? Is dit langer dan 3 maanden geleden?